Poznámka: pre zjednodušenie v grafe nie je znázornené podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam účasti, ktoré je podmienkou podania námietok
Cool Web